18 مارس

نحوه استفاده از کود های مختلف در کشاورزی

نحوه استفاده از کود های مختلف در کشاورزی نحوه استفاده از کود نیتروژنبرای افزایش رشد رویشی گیاه از کود نیتروژن استفاده کنید.نحوه استفاده از کود فسفربرای افزایش رشد ریشه ؛ تشکیل گل ومیوه ازکود فسفراستفاده کنید.نحوه استفاده از کود پتاسیمبرای مقاومت در برابر سرمازدگی وسایرتنشها ازکود پتاسیم استفاده کنید.نحوه استفاده از کود منیزیم برای کمک [...]

نوار تیپ
18 مارس

نقش عناصر مختلف و تاثیر هرکدام در رشد گیاهان

نقش عناصر مختلف و تاثیر هرکدام در رشد گیاهان کاربرد نیتروژن در گیاه (N) نقش حیاتی در بسیاری از فعالیت های گیاهی، افزایش رشد رویشی گیاه، عامل کلیدی در دستیابی به عملکرد مطلوب کاربرد فسفر در گیاه (P) تولید و انتقال انرژی، افزایش رشد ریشه، تشکیل گل، دانه و میوه، مقاومت در برابر تنش‌های محیطی [...]

03 جولای

مقایسه روش نوار آبیاری قطره‌ای با روش آبیاری بارانی

مقایسه روش نوار آبیاری قطره‌ای با روش آبیاری بارانی بر اساس یک طرح مقایسه‌ای که در آن حدود ۷۰ هکتار از یک مزرعه ذرت علوفه‌ای با روش آبیاری قطره‌ای و ۱۵۰ هکتار با روش بارانی آبیاری شد، در روش آبیاری قطره‌ای به روش تیپ حدود پنج‌هزار مترمکعب آب به مصرف رسید، اما در روش بارانی […]

03 جولای

آبیاری قطره‌ای و مقایسه با روش آبیاری بارانی

آبیاری قطره‌ای و مقایسه با روش آبیاری بارانی بر اساس یک طرح مقایسه‌ای که در آن حدود ۷۰ هکتار از یک مزرعه ذرت علوفه‌ای با روش آبیاری قطره‌ای و ۱۵۰ هکتار با روش بارانی آبیاری شد. در روش  قطره‌ای به روش تیپ حدود پنج‌هزار مترمکعب آب به مصرف رسید، اما در روش بارانی مصرف آب [...]

03 جولای

تاثیرات آبیاری قطره ای نوار تیپ

تاثیرات آبیاری قطره ای نوار تیپ روش آبیاری تیپ جایگزین مناسبی برای روش‌های مرسوم آبیاری روش‌های آبیاری قطره‌ای برای بخش زارعت و باغبانی مؤثر بوده و در کشاورزی پیشرو از روش‌های آبیاری قطره‌ای و تیپ استفاده می‌کنند. لوله‌های تیپ دارای انواع یک، دو و سه ساله هستند و با توجه به شرایط آب منطقه می‌توانند […]

03 جولای

تاثیرات آبیاری تیپ

آبیاری تیپ روش آبیاری تیپ جایگزین مناسبی برای روش‌های مرسوم آبیاری روش‌های آبیاری قطره‌ای برای بخش زارعت و باغبانی مؤثر بوده و در کشاورزی پیشرو از روش‌های آبیاری قطره‌ای و تیپ استفاده می‌کنند. لوله‌های تیپ دارای انواع یک، دو و سه ساله هستند و با توجه به شرایط آب منطقه می‌توانند در مزارع مختلف کاربرد [...]

03 جولای

کارهایی که در آبیاری قطره ای نوار تیپ نباید انجام داد

کارهایی که در آبیاری قطره ای نوار تیپ نباید انجام داد ۱- نوار تیپ را بر روی شیبهای بالای ۲ درصد نصب نکنید از نصب نوار آبیاری تیپ بر روی شیبهای زیاد (۲%) خودداری شده و سعی شود در این گونه اراضی نوار در جهت عمود بر شیب نصب شود. عدم رعایت این مسئله اولا […]

03 جولای

آبیاری قطره ای و کارهایی که در آبیاری قطره ای با نوار تیپ نباید انجام داد

آبیاری قطره ای و کارهایی که در آبیاری قطره ای با نوار تیپ نباید انجام داد 1- نوار تیپ را بر روی شیبهای بالای ۲ درصد نصب نکنید از نصب آبیاری قطره ای تیپ بر روی شیبهای زیاد (۲%) خودداری شده و سعی شود در این گونه اراضی نوار در جهت عمود بر شیب نصب [...]

03 جولای

نوار تیپ چیست و کاربردهای نوار آبیاری قطره ای

 کاربردهای نوار تیپ از نوار تیپ برای آبیاری قطره ای کشت های ردیفی و فصلی مانند گوجه فرنگی ، فلفل ، سیب زمینی ، توت فرنگی ، پیاز ، آفتابگردان ، خربزه ، هندوانه ، چغندر قند ، ذرت و محصولات جالیزی دیگر استفاده می شود. نوار آبیاری قطره ای در گلخانه ها نیز قابل […]

03 جولای

نوار تیپ چیست و کاربرد نوار تیپ آبیاری قطره ای

نوار تیپ چیست از نوار تیپ برای آبیاری قطره ای کشت های ردیفی و فصلی مانند: گوجه فرنگی ، فلفل ، سیب زمینی ، توت فرنگی ، پیاز ، آفتابگردان ، خربزه ، هندوانه ، چغندر قند ، ذرت و محصولات جالیزی دیگر استفاده می شود. نوار آبیاری قطره ای در گلخانه ها نیز قابل [...]