نوار تیپ

نوار آبیاری فامنین خرید اینترنتی 20 سانتی 8595-331-0913

فروشگاه نوار آبیاری اترک دریپ با کیفیت 20 سانتی در فامنین با استعلام قیمت مناسب جهت کشاورزان محترم کل استان و شهرستان های هم جوار . با نوار آبیاری اترک دریپ آسوده خاطر کشت کنید….
نوارهای ابیاری قطره ای اترک دریپ دارای خدمات پس از فروشگاه بوده و در محیطی کاملا مناسب انبار و توضیع می شود .

    نوار آبیاری فامنین خرید اینترنتی 20 سانتی 8595-331-0913