نوار تیپ

نوار ابیاری اراک

فروشگاه نوار ابیاری قطره ای اترک دریپ با کیفیت بسیار مرغوب در اراک با استعلام قیمت مناسب جهت کشاورزان محترم کل استان و شهرستان های هم جوار .با نوار ابیاری اترک دریپ آسوده خاطر کشت کنید….
نوارهای ابیاری قطره ای اترک دریپ دارای خدمات پس از فروشگاه بوده و در محیطی کاملا مناسب انبار و توضیع می شود .

    نوار ابیاری اراک نوار تیپ بسیار مرغوب 8595-331-0913