نوار آبیاری (تیپ) بغل دوخت با فاصله روزنه 10cm

مشخصات کلی:

  • ضخامت 200 و 175 میکرون

  • طول رول 1000 متر واقعی

  • ضمانت یک فصل کشت زراعی

  • فاصله بین روزنه ها 10cm

  • تحمل فشار کاری از 6/ تا 1/2 اتمسفر

  • دبی خروجی هر روزنه 1/5 لیتر تا 3/4 لیتر, متناسب با سفارش مشتری

 

جهت سفارش این محصول میتوانید با عوامل فروش شرکت اترک دریپ تماس حاصل نمایید.

 

 

 

مشخصات کلی: ضخامت 200 و 175 میکرون طول رول 1000 متر واقعی ضمانت یک فصل کشت زراعی فاصله بین روزنه ها 10cm تحمل فشار کاری از 6/ تا 1/2 اتمسفر دبی خروجی هر روزنه 1/5 لیتر تا 3/4 لیتر, متناسب با سفارش مشتری