نوار آبیاری (تیپ) بغل دوخت با فاصله روزنه ۲۰cm

مشخصات کلی:

  • ضخامت ۲۰۰ و ۱۷۵ میکرون

  • طول رول ۱۰۰۰ متر واقعی

  • ضمانت یک فصل کشت زراعی

  • فاصله بین روزنه ها ۲۰cm

  • تحمل فشار کاری از ۶/ تا ۱/۲ اتمسفر

  • دبی خروجی هر روزنه 1/5 لیتر تا ۳/۴ لیتر, متناسب با سفارش مشتری

 

جهت سفارش این محصول میتوانید با عوامل فروش شرکت اترک دریپ تماس حاصل نمایید.

 

 

 

مشخصات کلی: ضخامت ۲۰۰ و ۱۷۵ میکرون طول رول ۱۰۰۰ متر واقعی ضمانت یک فصل کشت زراعی فاصله بین روزنه ها ۲۰cm تحمل فشار کاری از ۶/ تا ۱/۲ اتمسفر دبی خروجی هر روزنه ۱/۵ لیتر تا ۳/۴ لیتر, متناسب با سفارش مشتری