نحوه تنطیم PH آب سمپاشی برای سموم مختلف

بنومیل ۵

کاپتان ۵

مانکوزب ۶

گلایفوزیت ۶_۵

توفوردی ۷_ ۴/۵

مالاتیون ۵

استامی پراید ۶-۷

ایندوسکارپ ۵

کلرپریفوس ۵

پرمترین ۶

آبامکتین ۶-۷

ایمیدوکلوپراید ۷/۵

دی متوات ۶

پروپارژیت زیر ۷

دیازینون ۷-۸

فوزالن ۶

ریدومیل ۵-۹

پروپیکونازول ۵-۹

هالوکسی فوپ ارمتیل ۴_۵

کلوینافوپ پروپارژیل ۵

—————————————————————————————————————————————

این نشان مخفف دو کلمه زیر می باشد
Potential Hydrogen
و ملاکی است برای نشان دادن غلظت یون هیدروژن
مقدار هیدروژن مثبت بیشتر یعنی پی اچ کمتر و یعنی قدرت اسیدی بیشتر
عدد ph بین یک و چهارده تعریف شده است
هرچه به یک نزدیکتر باشیم شدت اسیدی بیشتر و هرچه به چهارده نزدیکتر باشیم شدت قلیائیت بیشتر است
برای اینکه با این مفهوم آشنا تر شویم چند مثال خدمتتان عرض می کنم
پی اچ صفر=آب باطری
پی اچ یک=اسید سولفوریک
پی اچ دو=سرکه
پی اچ سه=آب لیمو
پی اچ چهار=باران اسیدی
پی اچ پنج=باران تمیز
پی اچ شش=شیر
پی اچ هفت =آب تصفیه
پی اچ هشت=آب دریا
پی اچ نه =پودر کیک پزی
پی اچ ده=شربت معده
پی اچ یازده=آمونیاک رقیق
پی اچ دوازده =آب صابون
پی اچ سیزده=محلول سفید کننده
پی اچ چهارده=سود سوز آور


چرا آبهای سطحی بیشتر قلیایی هستند؟ چرا آبهای موجود در طبیعت اسیدی نیستند؟ تقریبا تمامی آب دریاها پی اچ قلیایی دارند
و در پی اچ کمتر از پنج تمام ماهیها تلف می شوند
پس آبهای اطراف ما طوری هستند که آبزیان بتوانند در آن زندگی کنند نه آنطور که ما می خواهیم.
اما از نظر سمپاشی آب قلیایی بهتر است یا اسیدی؟
اینکه آب قلیایی یا آب اسیدی برای سمپاشی خوب است بستگی به ساختار شیمیایی آن مولکول دارد
و نمی توان یک دستورالعمل کلی ارائه کرد
در شاخص پایداری سموم آیتمی داریم به نام KT50
که در واقع نیمه عمر آن سم یا مولکول می باشد
بعضی از سموم قلیا دوست و بعضی اسید دوست هستند.
اصلاح کننده های آب معمولا طوری طراحی می شوند که همزمان با کاهش پی اچ مقدار کربنات و بی کربنات را نیز کاهش دهند.
پس باید با توجه با نیمه عمر سم پی اچ مناسب را بیابید
این مسئله بزرگترین هنر یک کارشناس مبارزه با آفات خواهد بود.
حتما در این مورد با یک شیمیست مجرب مشاوره کنید.
برخلاف تصور عمومی که فکر می کنند علف کشها پی اچ اسیدی دوست دارند تری بنورون اینگونه نیست نیمه عمر آن در پی اچ ۵ کمتر از یک روز و در پی اچ هفت ۱۵.۸ روز و در پی اچ نه کاملا پایدار است
پس برای اینکه مولکول تجزیه نشود و دست نخورده به رسپتور برسد باید در محیط قلیایی باشد.
سولفوسولفورون بالاترین پایداری را در محدوده خنثی دارد البته به محیط قلیایی بیشتر متمایل می باشد.
تقریبا هیچ کسی یا هیچ کتابی نمی تواند به شما بگوید که پی اچ مناسب چیست.

تنها چیزی که به شما کمک می کند نیمه عمر آن سم می باشد. PH آب سمپاشی

در هر صورت پس از اینکه قلیا دوست بودن یا اسید دوست بودن آن مشخص شده می توانید از اصلاح کننده استفاده کنید.
اگر پی اچ لازم برای سم شما اسیدی بود می توانید از کاهش دهنده های پی اچ موجود در بازار استفاده کنید
که انواع زیادی دارند:
۱-خانواده سولفات کاربامید
۲-خانواده فسفات کاربامید
۳-خانواده اسیدهای آلی
۴-خانواده سولفاماتها