نوار تیپ
شرکت اترک دریپ به منظور تولید باکیفیت و استاندارد نوارهای آبیاری مناسب برای کشاورزان عزیز به نکات زیر توجه فراوانی نموده :
1- استفاده از بهترین مواد اولیه ی پتروشیمی مناسب تولید نوار های آبیاری
2- بکار گرفتن اپراتورهای کار آزموده و باتجربه برای تولید نوارهای آبیاری
3- در دست داشتن بروزترین وسایل برای انجام آزمایشات نوارهای آبیاری از قبیل : تست آبدهی , تست فشار  و…
4- کنترل و بازرسی و تایید کیفیت نوار تولید شده توسط بازرس کنترل کیفی

قیمت نوار تیپ نوار آبیاری قطره ای در زنجان
قیمت نوار تیپ نوار آبیاری قطره ای در قم
قیمت نوار تیپ نوار آبیاری قطره ای در شیراز

تولید نوار های آبیاری (تیپ)